About me

Programming passionate focused on the web technologies with more than 12 years of experience in software development. Keen on solving complex problems, working with large volumes of data and leading engineering teams. Has broad knowledge about online payments, igaming, affiliation systems, et al. Works mainly with Python, PHP,  Angular, Big Data tools and other modern web technologies. Recently particularly interested in Hadoop and Apache Spark ecosystem. Author of technology blog and conference speaker (see slides here):

  • - PiHome - home automation done with Raspberry PI and Python. PyMalta, Sliema, MT 2017
  • - Big Data in the trenches. PHPCon conference 2016
  • - PiHome – home automation done with Raspberry PI and Python. PyWaw Summit conference 2015
  • - Domain-Driven Design in PHP. PHPCon conference 2014
  • - Map-Reduce design patterns. Silesian PHP User Group meetup, 2014
  • - Smart development environments. PHPCon conference 2013
  • - Automated tests – facts and myths. PHPCon conference 2013
  • - Achieving wise architecture with Symfony2. 4Developers conference 2013
  • - Symfony2 w chmurze. PHPCon conference 2012
  • - Łebski Development czyli kiedy i dlaczego tworzyć oprogramowanie pod klucz i dlaczego framework Symfony2 pasuje tu jak ulał? InternetBeta conference 2011


 

[PL] Pasjonat programowania, skupionym na Internecie i technologiach webowych z ponad 12 latnim doświadczenia w branży. Chętnie rozwiązuje złożone problemy, pracuje z wielkimi zbiorami danych oraz jest liderem zespołów developerskich. Posiada szeroką wiedzę z zakresu płatności internetowych, igaing, systemów afiliacyjnych i innych.

Pracuje głównie z technologiami PHP, Python, Angular, Big Data itp. Ostatnio w szczególności zainteresowany narzędziami Hadoop i Apache Spark.

Tworzy bloga technologicznego blog.sznapka.pl oraz prowadzi prelekcje na konferencjach technicznych.

Back to top