Let’s meet at PHPCon 2012Spotkajmy się na PHPCon 2012

During upcoming edition of PHPCon 2012 in Kielce I’ll give a talk „Symfony2 w chmurze” (Symfony2 in the cloud). I’ll describe advantages of cloud infrastructure purposed for web applications, some use cases of cloud deployments and things which developers need to keep in mind, to get Symfony2 application work properly in such environment.

More informations are available in PHPCon agenda:http://phpcon.pl/2012/pl/agenda

See you there 🙂Podczas tegorocznej konferencji PHPCon 2012 w Kielcach (28-30 września) będę miał przyjemność poprowadzić prelekcję „Symfony2 w chmurze”. Będę mówił o zaletach korzystania z chmury jako infrastruktury serwerowej pod aplikacje webowe, przykładowych przypadkach użycia oraz zabiegach, o których należy pamiętać, aby aplikacja w napisana w frameworku Symfony2 działała poprawnie w takim środowisku.

Więcej informacji w agendzie PHPCon: http://phpcon.pl/2012/pl/agenda

Do zobaczenia 🙂

Read more