TCPDF – polskie czcionki

Jeśli potrzebujemy (a na pewno tak będzie) polskich czcionek w dokumentach PDF generowanych przez php’ową bibliotekę TCPDF, można to osiągnąć w prosty sposób: czcionkę z polskimi znakami, np windowsowy Courier, zapisujemy jako cour.ttf na serwerze, a w pliku, który będzie generował pdf’a:

require_once('tcpdf.php');
$pdf = new TCPDF('L', 'mm', 'A4', false, 'iso-8859-2');
$pdf->SetFont('cour');

z konsoli natomiast wydajemy odpowiednie polecenia (będąc w katalogu TCPDF’a):

ttf2afm cour.ttf > cour.afm
php fonts/utils/makefont.php cour.ttf cour.afm cp1250
cp cour.* fonts/

I cieszymy się polskimi znakami w PDF’ach 🙂

Read more