Często zdaża się, że w projekcie, który wersjonujemy w SVN mamy foldery, które chcemy wykluczyć z zarządzania wersjami. Takie foldery to przeważnie katalog na logi, cache, upload i tym podobne. W tej sytuacji rozwiązaniem są SVN Properties, a konkretnie svn:ignore.

Użycie tej komendy pokażę na strukturze katalogów, podobnej do wygenerowanej dla projektu w Symfony

apps/
cache/
config/
lib/
log/
web/
  css/
  upload/

Będąc w głównym katalogu tego projektu, najpierw dodajemy do repozytorium katalogi, które potem będziemy ignorować (uwaga, trzeba dodać nierekursywnie) i tą decyzję commitujemy

svn add -N cache/ log/ web/upload/
svn ci -m "Katalogi które będą ignorowane"

Następnie ustawiamy właściwość svn:ignore na wybranych katalogach i również robimy svn commit

svn propset svn:ignore '*' cache/ log/ web/upload/
svn ci -m "Ignorowanie katalogów"

Po takich zabiegach wykonując polecenie svn status nie będziemy widzieć zmian w katalogach cache/ log/ czy web/upload