Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz prefixu w url’u generowanym przez routing Symfony (lub w szczególności go tam nie potrzebujesz a pojawia się z powodu nietypowej konfiguracji serwera), można to osiągnąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy w pliku apps/nazwa_aplikacji/config/factories.yml w sekcji all wpisać:

all:
  request:
    class: sfWebRequest
    param:
      relative_url_root: -

Powyższy kod usunie zbędny prefix. Zamiast myślnika można wpisać dowolny ciąg znaków, będzię się on pojawiał w postaci: http://twojserwer.pl/twoj_prefix/nazwa_aplikacji.php/modul/akcja. Ten trick może być też potrzebny jeśli symfony jest zainstalowane w podkatalogu wirtualnego hosta.