RESTful Symfony2

Zapraszam do zapoznania się z moją prezentacją pt. RESTful Symfony2, którą można obejrzeć na xlabie http://xlab.pl/2011/08/restful-symfony2/

Read more

Fully isolated tests in Symfony2

The most important thing you should provide with your re-usable bundles is unit tests set. Lately I solved two major cases which Symfony2 hasn’t got out of the box: testing services, defined in Dependency Injection Container and running model tests with fixtures in fully isolated environment.

The most important thing you should provide with your re-usable bundles is unit tests set. Lately I solved two major cases which Symfony2 hasn’t got out of the box: testing services, defined in Dependency Injection Container and running model tests with fixtures in fully isolated environment.

Read more

Symfony2 showcase

Na firmowym blogu http://xlab.pl zamieściłem post odnośnie mojej ostatniej prezentacji na temat Symfony2 – zapraszam do lektury :-) Post jest dostępny pod tym linkiem.

Read more

Symfony sfWidgetFormSelect with disabled options

The sfWidgetFormSelect doesn’t provide ability to render disabled options. It’s rarely used feature of a HTML select element, but sometimes it could save your life :-) In fact, we can achieve this feature by creating our own widget, like one listed below, which inherits from sfWidgetFormSelect. This solution is inspired by problem posted on Symfony Experts.

Read more

Symfony Mixins – how to extend symfony core classes without inheritance

Symfony is very powerful PHP framework, one of the most popular in the PHP world. In big projects you should probably noticed, that there isn’t easy way to extend core classes, which aren’t returned by factories, for example actions classes. Every generated module has actions.class.php, which inherits from sfActions. What, if we want to have same method in few actions, let’s call it getCurrentDay to achieve effect listed bellow?

class defaultActions extends sfActions
{
 public function executeIndex(sfWebRequest $request)
 {
  $year = $request->getParameter('year', date('Y'));
  $this->day  = $this->getCurrentDay($year);
  $this->month = $this->getCurrentMonth($year);
 }
}
Current day is <strong>Monday 2010</strong>
The month is <strong>February</strong>
Read more

Which convention is more common “static public function” or “public static function” (based on Symfony and Doctrine)

Few minutes ago Brent Shaffer asked on the Twitter

Which is more standard, “public static function” or “static public function”?

I was curious about it, so I’ve checked which convention is used in my favourite Symfony Project. Of course, I haven’t got enough time to check it manually, class by class, so I wrote simple bash script:

egrep "^[^\*/]*static.*function" /usr/share/php/symfony/ -rioh --include=*.php | sed 's/^\s*//g' | sort | uniq  -c | sort -r

The answer  for the Symfony 1.2 was:

685 public static function
181 static public function
27 static protected function
16 protected static function
16 private static function
11 static function
2 abstract public static function

I’ve done same thing for Doctrine ORM Project

egrep "^[^\*/]*static.*function" /usr/share/php/Doctrine/lib/ -rioh --include=*.php | sed 's/^\s*//g' | sort | uniq  -c | sort -r

and the result was:

78 public static function
6 static public function
6 static protected function

Now I can tell that “public static function” is more common, and by the way I use same convention in my classes :-)

Read more

Cross-application partial w symfony

Ostatnio zetknąłem się z problemem wspólnych partiali dla wszystkich aplikacji w projekcie Symfony (dokładnie frontend i backend). Dokładniej, to te partiale były templatkami mailowymi, wysyłanymi zarówno przy zdarzeniach wygenerowanych w frontendzie jak i w panelu administracyjnym. Jako, że ponad wszystko cenię zasadę DRY (Don’t Repeat Yourself, czyli Nie Powtarzaj Się), chciałem, aby moje templatki były napisane raz, a używane z każdego miejsca w projekcie. Pewnym rozwiązaniem byłoby zrobienie symlinka: apps/frontend/modules/mails -> apps/backend/modules/mails i to działa, ale nie jest zbyt eleganckie. Z pomocą przyszła analiza kodu Symfony (dzięki Bogu, że jest Open Source:-)).

Read more

Import użytkowników z hasłami w md5 do sfDoctrineGuardPlugin

Import użytkowników z zewnętrznej tabeli do pluginu sfDoctrineGuardPlugin dla Symofny, nie jest taki prosty na jaki wygląda na pierwszy rzut oka. Wydawałoby się, że wystarczy w pętli tworzyć obiekt klassy sfGuardUSer, ustawiać username i password dla niego oraz wywoływać metodę save(). Nic bardziej mylnego. SfDoctrineGuardPlugin do przechowywania haseł używa hasha tworzonego na podstawie soli (salt), dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo. Dodatkowo domyślnie używanym algorytmem jest sha1, a nie popularny md5, stosowany z zapałem przez wielu programistów PHP. Cały problem polega na tym, że plugin przy tworzeniu nowego obiektu, generuje sól (chyba, że podamy własną) i nie przyjmuje do informacji, że ustaliliśmy jej wartość NULL. Małym pocieszeniem jest fakt, że możemy własnoręcznie ustawić dla rekordu algorithm na md5, ale mimo wszystko po ustawieniu hasha do atrybutu password, zostanie on połączony z solą i ponownie zahashowany, co rozwali wszystkie nasze hasła.

Aby temu zapobiec, należy stworzyć klasę ImportsfGuardUser i umieścić ją w lib/ (nie zapomnij wyczyścić cache symfony):

Read more

Symfony admin generator – optymalizacja zapytań do bazy dla Doctrine

Ostatnio w projekcie Symfony 1.1 z użyciem Doctrine, dzięki webdebug toolbarowi, dostrzegłem czegoś, co mnie przeraziło. Otóż, jeśli w wygenerowanym przez Symfony adminie mamy klucze obce na liście, to wywoła on tyle zapytań ile elementów * ilość kluczy obcych.

Read more

Prefix w URLach Symfony

Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz prefixu w url’u generowanym przez routing Symfony (lub w szczególności go tam nie potrzebujesz a pojawia się z powodu nietypowej konfiguracji serwera), można to osiągnąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy w pliku apps/nazwa_aplikacji/config/factories.yml w sekcji all wpisać:

all:
 request:
  class: sfWebRequest
  param:
   relative_url_root: -

Powyższy kod usunie zbędny prefix. Zamiast myślnika można wpisać dowolny ciąg znaków, będzię się on pojawiał w postaci: http://twojserwer.pl/twoj_prefix/nazwa_aplikacji.php/modul/akcja. Ten trick może być też potrzebny jeśli symfony jest zainstalowane w podkatalogu wirtualnego hosta.

Read more
starsze
nowsze
Back to top