Jeśli interesuje was ile poszczególni użytkownicy SVN’a wykonali commitów, to w głównym folderze repozytorium z poziomu linii komend Linuksa wystarczy wydać komendę:

svn log |grep "^r.*|.*" |awk '{print $3}' | sort |uniq -c

Powinniśmy otrzymać coś w tym stylu:

   83 janek
  177 franek
  221 heniek
   8 bolek
  485 marian

Dzięki temu, mamy pogląd na zaangażowanie naszych kolegów w rozwój repozytorium 🙂